Sạc MagSafe 2 Apple Macbook

  • Hàng chính hãng Apple
  • Cắm và sử dụng sạc dễ dàng
  • An toàn với người dùng Macbook

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.