Dán Màn Hình MacBook JCPAL iClara

  • Miếng dán từ tính đảm bảo không mất chống loá sau thời gian dài sử dụng
  • Tỉ lệ chuẩn với màn hình Macbook
  • Màn hình giữ được độ trong suốt cao

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.