Dán màn hình Macbook JCPAL iClara

300,000VNĐ

  1. Chắc chắn màn hình sạch bụi hoàn toàn và sáng loáng
  2. Gỡ mặt sau (số), căn chỉnh từ bên trên màn hình
  3. Điều chỉnh tấm film 1 cách chậm rãi để nó dính vào mặt kính
  4. Nếu xuất hiện bóng khí thì chỉ cần nhẹ nhàng gỡ lên rồi dán lại
  5. Khi đã dán xong thì gỡ mặt số 2 để hoàn tất 
Xóa
Dán màn hình Macbook JCPAL iClara