Bộ Vệ Sinh MacBook JRC 5in1

120,000

Trong bộ sẽ bao gồm các món

  • 2 khăn mịn để lau màn hình
  • 1 cây chổi quét phủi bụi
  • 1 lọ dung dịch vệ sinh
  • 1 bóng khí thổi bụi