Bộ Vệ Sinh MacBook JRC 2in1

60,000

  • Dung dịch 200ml với công thức hoàn toàn tự nhiên
  • Không gây hại đến môi trường và sức khỏe người dùng
  • Bộ vệ sinh bao gồm: dung dịch vệ sinh, khăn lau