Bộ Vệ Sinh MacBook JCPAL Cleaning Solution

200,000

  • Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo
  • Sử dụng dung dịch và khăn lau chuyên dùng của hãng JCPal thiết kế
  • Dung dịch 90ml sử dụng được lên đến 12 tháng