Geogry kavkaz-Visit the pyramids of Egypt

Today I will take you to the super beautiful egyptian pyramid

The pyramid looks very big from a distance

We can hire horses or camels so we don’t get tired

This is my wife taking a commemorative photo

My wife and my children. Looks tired

I carry my daughter on my shoulder and take me for a walk

We go inside the pyramid to visit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.