Hiển thị tất cả 5 kết quả

MIẾNG DÁN IPAD PAPERLIKE LÀ GÌ?
Paperlike là tên gọi của 1 loại dán màn hình iPad do 1 thương hiệu của Jan Sapper 1 người dùng iPad tại Đức có niềm đam mê mãnh liệt với việc sử dụng Pencil trên chiếc iPad của mình. Anh cùng các cộng sự đã sản xuất thành công sản phẩm dán màn hình trên iPad cho cảm giác vẽ như trên giấy và kêu gọi vốn từ cộng đồng để sản xuất hàng loạt trên KickStarter thành công vào năm 2017.
Như vậy đúng như tên gọi của nó, Paperlike film là tên gọi của 1 loại dán màn hình cho cảm giác như trên giấy viết, giúp thuận lợi hơn rất nhiều khi thao tác viết, vẽ trên iPad.

300,000350,000
380,000450,000
400,000420,000
350,000390,000
300,000350,000